ברוכים הבאים לאתר מבחני התאוריה תאו בכתובת: http://teo.co.il/.
אנא קרא את התנאים בעיון, משום ששימוש באתר מאשר את הסמכתך לתנאים אלו. אם אינך מקבל אי אלו מהתנאים הללו אנא הימנע משימוש באתר.
הנהלת האתר רשאית לשנות את תנאי השימוש בכל עת.
התנאים מנוסחים בלשון זכר, אך הינם מתייחסים הן לנשים והן לגברים.

הגולש מסכים כי השימוש באתר ובתכניו הינו באחריותו הבלעדית.
הנהלת האתר אינה אחראית כלפי הגולש ו/או לכל נזק, כספי או אחר, ישיר או עקיף, שיגרם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או שהאתר הפנה אליו, ו/או בשל טכנולוגיה כלשהי שהאתר משתמש בה, לרבות HTML, CSS, JavaScript, Cookies (עוגיות), ו/או כל טכנולוגיה אחרת.

התכנים, לרבות השאלות והחומר הלימודי, המופיעים באתר מוגשים כמות שהם, והנהלת האתר אינה מתחייבת לנכונותם או להיותם עדכניים.
הנהלת האתר מסירה מעצמה כל אחריות לשאלות המופיעות באתר. שאלות אלו לקוחות מתוך "מאגר השאלות והתשובות למבחן הנהיגה העיוני", בכתובת: http://tq.mot.gov.il/. כל הזכויות לשאלות הללו הן של מדינת ישראל ומובאות באתר אך ורק לשם לימוד.
הנהלת האתר אינה מתחייבת כי התכנים והשאלות המופיעים באתר יתאימו לשאלות המופיעות ב"מאגר השאלות והתשובות למבחן הנהיגה העיוני" ו/או לכל מבחן, לרבות המבחנים של משרד התחבורה.

הנהלת האתר אינה מתחייבת לזמינות האתר והשירותים בו, ואינה מתחייבת שהשירותים יינתנו כסדרם, ללא הפסקות ו/או הפרעות, באופן רציף או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר.
בנוסף, הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות להפסיק או לשנות את מתן השירותים, לפי רצונה, עם או ללא הודעה מראש.